“Looking for the Living”

Matt Nieman

March 27, 2016 ()

Bible Text: Luke 24:1-12 |

“Foolishness!”

Matt Nieman

March 20, 2016

Bible Text: Philippians 2:5-11 |

“Acts of Devotion”

Matt Nieman

March 13, 2016

Bible Text: John 12:1-8 |

“A Love That Won’t Let Go”

Matt Nieman

March 6, 2016

Bible Text: Luke 15:1-3, 11b-32 |

“A Bigger Issue”

Matt Nieman

February 28, 2016

Bible Text: Luke 13:1-5 |

“Staying the Course”

Matt Nieman

February 21, 2016

Bible Text: Luke 13:31-35 |

“Tempting Jesus”

Matt Nieman

February 14, 2016

Bible Text: Luke 4:1-13 |

“Stuck in a Cloud”

Matt Nieman

February 7, 2016

Bible Text: Exodus 24:12-18 |

“An Act of Will”

Matt Nieman

January 31, 2016

Bible Text: I Corinthians 13:1-13 |

“Amen! Amen!”

Matt Nieman

January 24, 2016

Bible Text: Nehemiah 8:1-3, 5-6, 8-10 |