“From Sheep to Shepherds”

Matt Nieman

November 22, 2020

Bible Text: Matthew 25:31-46 |

“Third Pig Thinking”

Matt Nieman

November 15, 2020

Bible Text: Matthew 25:14-30 |

“God Provides”

Matt Nieman

November 8, 2020

Bible Text: Exodus 16:11-16, 31 |

“Blessed are the Peacemakers”

Matt Nieman

November 1, 2020

Bible Text: Matthew 5:1-12 |

“The Time Came”

Matt Nieman

October 25, 2020

Bible Text: Deuteronomy 34:1-12 |

“God and the State”

Matt Nieman

October 18, 2020

Bible Text: Matthew 22:15-22 |

“Short Memories”

Matt Nieman

October 11, 2020

Bible Text: Exodus 32:1-14 |

“Forward Looking”

Matt Nieman

October 4, 2020

Bible Text: Philippians 3:4b-14 |

“Common Denominators”

Matt Nieman

September 27, 2020

Bible Text: Philippians 2:1-13 |

“An Unjust God”

Matt Nieman

September 20, 2020

Bible Text: Matthew 20:1-16 |