“Going Out of His Way”

Matt Nieman

April 11, 2021

Bible Text: John 20:19-31 |

“God Wins!”

Matt Nieman

April 4, 2021

Bible Text: Mark 16:1-8 |

“God Persists”

Matt Nieman

March 28, 2021

Bible Text: Mark 11:1-11 |

“On (Not) Hating Your Life”

March 21, 2021

Bible Text: John 12:20-33 |

“God Saves”

Matt Nieman

March 14, 2021

Bible Text: John 3:14-21 |

“God Corrects”

Matt Nieman

March 7, 2021

Bible Text: John 2:13-22 |

“God Calls”

Matt Nieman

February 28, 2021

Bible Text: Mark 8:31-38 |

“God Promises”

Matt Nieman

February 21, 2021

Bible Text: Genesis 9:8-17 |

“Body Language”

Matt Nieman

February 17, 2021

Bible Text: Matthew 6:1-6, 16-21 |

“One Glimpse at a Time”

Matt Nieman

February 14, 2021

Bible Text: 2 Corinthians 4:3-6 |